Home

Welkom bij Henk Kort Sport Management.

Bedrijfsvisie
Henk Kort Sport Management biedt maatwerk. Iedere organisatie heeft zijn eigen achtergrond, ervaringen en specifieke knelpunten. Ons advies wil volledig zijn en aansluiten op de behoefte van de opdrachtgever. 

Lokaal en regionaal sportbeleid staat niet meer op zichzelf, maar fungeert als "bruggen bouwer" tussen diverse partijen. Aansprekende sport- en beweeg activiteiten op kleine en grote schaal, goede accommodaties, evenementen en sportprestaties zijn niet enkel meer beperkt tot de sport zelf, maar geintegreerd in het hele maatschappelijke en sociale leven. 

Sport en bewegen is een laagdrempelig, multicultureel en dus multi inzetbaar middel voor overheid, bedrijfsleven en diverse takken van sport zelf. Landelijk en internationaal.

Laat ons u helpen uw bruggen te bouwen.

De Dienstverlening is gebaseerd op een sterke inhoudelijke oriëntatie en wordt gekenmerkt door een praktische aanpak

Telefoon: +31(0) 6 57591719
E-mail: hdkort@gmail.com

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/henkkort

Henk Kort Sportmanagement